O Projektu

TEXT

Inspirací pro toto, na české poměry poněkud atypické satelitní městečko podle architektonického návrhu brněnského ateliéru Skrušný, se stalo italské horské městečko Monte St. Angelo. Poznáte to už na první pohled podle bílé fasády, bílých cihel a podle seskupení jednotlivých typů domů. 

Projekt Na Výsluní je netradiční především vysokými nároky, které klade na standard bydlení v poměru k lokalitě, ve které se nalézá. Zelené střechy, velká hliníková okna, prémiové materiály. 

Životní prostředí

Pozemky se nachází u města Letovice na vyvýšeném místě, obklopeném lesy. Nenaleznete zde žádné zdroje hluku a nečistot, v bezprostředním okolí nejsou žádné další nemovitosti. Na pozemcích jsou vzrostlé stromy a na veřejných prostranstvích vkusně vysázená zeleň a osazeny dekorativní kameny, které byly vytěženy přímo v lokalitě.

Náklady na provoz

Ve standardním provedení budou objekty splňovat z hlediska energetické náročnosti

třídu B, tedy velmi úspornou. Pro zájemce o ještě větší úsporu navrhujeme řešení, díky kterému docílí téměř nulové spotřeby energie ze sítě pomocí fotovoltaických elektráren a progresivních systémů vytápění, větrání a ohřevu teplé vody.

Udržitelnost

Všechny objekty budou mít zelenou vegetační střechu, která brání promrzání i přehřívání, zadržuje srážkovou vodu, a potom ji zpět odpařuje do okolí. To, co přírodě odebereme zastavěnou plochou, zase vrátíme formou živé vegetační střechy.

Bezpečnost

Z hlediska bezpečnosti lokality vylučujeme možnost poškození objektů záplavami, hurikánem, zemětřesením i krupobitím, které se v dnešní době vyskytují čím dál častěji. Samozřejmostí je i pečlivý výběr budoucích sousedů. Lokalita má pouze jednu příjezdovou cestu a je možné zde zařídit vjezdovou bránu s čipovými kartami pro rezidenty.

Soběstačnost

Lokalita má kromě vody ze sítě vybudované dva hloubkové vrty pitné vody, které dostačují pro zásobení celé oblasti. Po provedení laboratorních zkoušek hydrogeologem bylo konstatováno, že voda z vrtů má kvalitu kojenecké vody.

Pro likvidaci odpadních vod byla vybudována čistička pro celý areál. Optický kabel a elektrická přípojka ze střech jsou rovněž k dispozici.

Veškerá zachycená dešťová voda bude shromažďována na jednotlivých pozemcích, akumulována a používána k závlaze výsadky zeleně na veřejných prostranstvích. Na rezervních pozemcích plánujeme vybudovat komunitní zahradu se skleníkem.